Skladiščna hala Boving

Izkop za poslovni objekt Boving v Sežani.

Projekt 2019