Poslovni objekt Kovšca

2019

Gradbena dela za poslovni objekt Kovšca.

Kanalizacija, vodovod in hišni priključki Dobravlje

2019

Izgradnjo kanalizacije in ureditev vodovoda po Dobravljah financira Občina Ajdovščina, izgradnjo hišnih priključkov pa KSD d.o.o.

Kanalizacija, vodovod in hišni priključki Čohi

2019

Po uspešnem zaključku izvedbe primarne kanalizacije v sklopu kanalizacije in vodovoda Čohi v zaselku Čohi in del na novem vodovodnem, kanalizacijskem in optičnem omrežju na lokalni cesti Lokavec - Predmeja do zaselka Slokarji, se dela nadaljujejo v zaselku Čohi za izvedbo hišnih priključkov.

Kanalizacija in vodovod Male Žablje - Sklop 1

2019

Začeli smo z izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih vod iz celotnega naselja Male Žablje ter kanala za odvod padavinskih odpadnih vod iz dela vaškega jedra Vipavski Križ. S projektom sta predvideni tudi izgradnji dveh črpališč. Trenutno dela potekajo po projektu. Ko se bodo dela nadaljevala na lokalno cesto Male Žablje – Velike Žablje, je za čas izvajana del predvidena tudi delna zapora ceste na tej lokaciji.

Ploščad za parkiranje helikopterjev

2018

Izgradnjo ploščadi za parkiranje helikopterjev na letališču v Ajdovščini financira Ministrstvo za obrambo RS.

Skladišče lesnih sekancev Meblo

2018

Naročnik del je podjetje E3 d.o.o.

Poslovna cona Pod železnico - 2.faza

2018

Dela za komunalno infrastrukturo za Poslovno cono Pod železnico se nadaljujejo.

Vaško jedro Cesta

2018

Zaključujejo se montažna dela za pokrito balinišče v sklopu projekta Vaško jedro Cesta.