Ulica Vena Pilona

2019

Umiritev prometa na ulici Vena Pilona v Ajdovščini.

Skladiščna hala Boving

2019

Izkop za poslovni objekt Boving v Sežani.

Kolesarska in peš pot

2019

Ureditev kolesarske in peš poti v Ajdovščini.

Poslovni objekt Kovšca

2019

Gradbena dela za poslovni objekt Kovšca.

Kanalizacija, vodovod in hišni priključki Dobravlje

2019

Izgradnjo kanalizacije in ureditev vodovoda po Dobravljah financira Občina Ajdovščina, izgradnjo hišnih priključkov pa KSD d.o.o.

Kanalizacija, vodovod in hišni priključki Čohi

2019

Po uspešnem zaključku izvedbe primarne kanalizacije v sklopu kanalizacije in vodovoda Čohi v zaselku Čohi in del na novem vodovodnem, kanalizacijskem in optičnem omrežju na lokalni cesti Lokavec - Predmeja do zaselka Slokarji, se dela nadaljujejo v zaselku Čohi za izvedbo hišnih priključkov.

Kanalizacija in vodovod Male Žablje - Sklop 1

2019

Začeli smo z izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih vod iz celotnega naselja Male Žablje ter kanala za odvod padavinskih odpadnih vod iz dela vaškega jedra Vipavski Križ. S projektom sta predvideni tudi izgradnji dveh črpališč. Trenutno dela potekajo po projektu. Ko se bodo dela nadaljevala na lokalno cesto Male Žablje – Velike Žablje, je za čas izvajana del predvidena tudi delna zapora ceste na tej lokaciji.

Ploščad za parkiranje helikopterjev

2018

Izgradnjo ploščadi za parkiranje helikopterjev na letališču v Ajdovščini financira Ministrstvo za obrambo RS.