Čistilna naprava Dobravlje

Izgradnja čistilne naprave Dobravlje.

Projekt 2020