Južna športna pot

Dela zajemajo ureditev kolesarske in peš poti ob potoku Koren. Novourejena športna pot bo imela dvojno namembnost – delno bo to rekreacijska in kolesarska pot, delno pa vzdrževalna pot.

Dela v prvi fazi zajemajo ureditev tri metre široke poti, ureditev odvodnjavanja ter postavitev klopi in usmerjene javne razsvetljave. Dela zajemajo tudi sanacijo nabrežja pri Osnovni šoli Frana Erjavca, ki bo urejeno s pohodnimi terasami. To bo omogočalo posedanje, počivanje in druženje ob potoku. Poseg ne bo spremenil hidroloških značilnosti struge. Druga faza prav tako zajema ureditev poti in odvodnjavanja ter postavitev klopi in javne razsvetljave. (Vir: Mestna občina Nova Gorica)

Projekt 2021