Kanalizacija Podnanos

Izgradnja kanalizacije Rožnik-Podnanos, investitor Občina Vipava.

Projekt 2020