Kanalizacija, vodovod in hišni priključki Dobravlje

Izgradnjo kanalizacije in ureditev vodovoda po Dobravljah financira Občina Ajdovščina, izgradnjo hišnih priključkov pa KSD d.o.o.

Projekt 2019