Kanalizacija in vodovod v Ročinju

Projekt obsega ureditev odvajanja, kanalizacije in vodovoda v Rčišču v Ročinju.

Projekt 2020