Ploščad za parkiranje helikopterjev

Izgradnjo ploščadi za parkiranje helikopterjev na letališču v Ajdovščini financira Ministrstvo za obrambo RS.

Projekt 2018