Poslovna cona Pod železnico - 2.faza

Pričeli smo z deli za komunalno infrastrukturo za Psolovno cono Pod železnico 2. faza.

Projekt 2018