Pralnica za kolesa Pale

Ureditev prostora za pranje koles v Palah.

Projekt 2019