Rekonstrukcija makadamske poti Trnovo

Rekonstrukcija občinske makadamske poti "pri žagi" pri Trnovem in priključka na državno cesto Investitor: Mestna občina Nova Gorica

Projekt 2020