Renaturacija poplavnega območja ob Hublju

Gradbena dela obsegajo nadaljevanje sprehajalne poti ob Hublju. Postavljena bo tudi železna ograja, projekt pa obsega še renaturacijo poplavnega območja ob reki Hubelj.

Projekt 2021