Sanacija ceste v Stomažu

Intervencijska sanacija ceste v Stomažu.

Projekt 2020