Skladišče lesnih sekancev Meblo

Naročnik del je podjetje E3 d.o.o.

Projekt 2018