Kanalizacija in vodovod Čohi - Sklop 1

Po uspešnem zaključku izvedbe 1. faze primarne kanalizacije v sklopu kanalizacije in vodovoda Čohi v zaselku Čohi smo delovne stroje preselili na lokalno cesto Lokavec proti Predmeji, kjer je urejena semaforizirana delna zapora ceste. Taka ureditev prometa bo ostala vsaj še tri mesece, med tem pa bomona tem odseku do zaselka Slokarji izvajal dela na novem vodovodnem, kanalizacijskem in optičnem omrežju.

Projekt 2018