Vaško jedro Cesta

Zaključujejo se montažna dela za pokrito balinišče v sklopu projekta Vaško jedro Cesta.

Projekt 2018