Interno črpališče CČN Ajdovščina

2020

Izgradnja črpališča na CČN Ajdovščina.

Kanalizacija in vodovod v Rčišču v Ročinju

2020

Projekt obsega ureditev odvajanja, kanalizacije in vodovoda v Rčišču v Ročinju.

Čistilna naprava Dobravlje

2020

Izgradnja čistilne naprave Dobravlje.

Rušenje OŠ stavba 3

2020

Rušenje nekdanje stavbe 3 OŠ Danila Lokarja.

Sanacija ceste v Stomažu

2020

Intervencijska sanacija ceste v Stomažu.

Poslovni objekt INTBAS

2020

Gradbena dela za poslovni objekt INTBAS v Ajdovščini.

Vodovod Hoje - Testeni

2020

Projekt obsega gradnjo vodovoda Hoje - Testeni v Občini Kanal ob Soči.

Sončna elektrarna Hubelj

2020

Gradbena dela na sončni elektrarni Hubelj.

Kanalizacija Dobravlje

2020

Izgradnjo kanalizacije in ureditev vodovoda po Dobravljah financira Občina Ajdovščina, izgradnjo hišnih priključkov pa KSD d.o.o.