Skladiščna hala Boving

2019

Izkop za poslovni objekt Boving v Sežani.

Hiša Lozej-Lavrenčič

2019

Temeljna plošča za stanovanjsko hišo v Lokavcu.

Kanalizacija, vodovod in hišni priključki Čohi

2019

Po uspešnem zaključku izvedbe primarne kanalizacije v sklopu kanalizacije in vodovoda Čohi v zaselku Čohi in del na novem vodovodnem, kanalizacijskem in optičnem omrežju na lokalni cesti Lokavec - Predmeja do zaselka Slokarji, se dela nadaljujejo v zaselku Čohi za izvedbo hišnih priključkov.

Kanalizacija in vodovod Male Žablje - Sklop 1

2019

Začeli smo z izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih vod iz celotnega naselja Male Žablje ter kanala za odvod padavinskih odpadnih vod iz dela vaškega jedra Vipavski Križ. S projektom sta predvideni tudi izgradnji dveh črpališč. Trenutno dela potekajo po projektu. Ko se bodo dela nadaljevala na lokalno cesto Male Žablje – Velike Žablje, je za čas izvajana del predvidena tudi delna zapora ceste na tej lokaciji.

Ploščad za parkiranje helikopterjev

2018

Izgradnjo ploščadi za parkiranje helikopterjev na letališču v Ajdovščini financira Ministrstvo za obrambo RS.

Skladišče lesnih sekancev Meblo

2018

Naročnik del je podjetje E3 d.o.o.

Poslovna cona Pod železnico - 2.faza

2018

Dela za komunalno infrastrukturo za Poslovno cono Pod železnico se nadaljujejo.

Vaško jedro Cesta

2018

Zaključujejo se montažna dela za pokrito balinišče v sklopu projekta Vaško jedro Cesta.