RTP Gorica

2020

Gradbena dela za naročnika Elektro Primorska na RTP Gorica.

Čistilna naprava Dobravlje

2020

Izgradnja čistilne naprave Dobravlje.

Rušenje OŠ stavba 3

2020

Rušenje nekdanje stavbe 3 OŠ Danila Lokarja.

Interno črpališče CČN Ajdovščina

2020

Izgradnja črpališča na CČN Ajdovščina.

Sanacija ceste v Stomažu

2020

Intervencijska sanacija ceste v Stomažu.

Poslovni objekt INTBAS

2020

Gradbena dela za poslovni objekt INTBAS v Ajdovščini.

Vodovod Hoje - Testeni

2020

Projekt obsega gradnjo vodovoda Hoje - Testeni v Občini Kanal ob Soči.

Sončna elektrarna Hubelj

2020

Gradbena dela na sončni elektrarni Hubelj.

Pod železnico-3.faza

2020

Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Pod železnico - 3. faza.