Kolesarske poti po Vojkovi ul. in Ul. XXX. divizije

2021

Preureditev Vojkove ceste vključuje zoženje vozišča, s čimer se bo pridobilo dodaten prostor za ločene površine za kolesarje in pešce. Med večje spremembe sodi preureditev semaforiziranega križišča z Ulico XXX. divizije v dvignjeno mini krožišče, ki je že odprto za promet. Na Vojkovi cesti urejamo tudi komunalno infrastrukturo (odvodnjavanje, elektro kabelska kanalizacija, javna razsvetljava, vodovod). Postavljena bo urbana oprema, in sicer klopi ter zbiralniki odpadkov. (Vir: Mestna občina Nova Gorica)

Ureditev tematske učne poti ob reki Vipavi

2021

Ureditev tematske učne poti ob reki Vipavi. Naročnik je Občina Miren-Kostanjevica.

Industrijski objekt Tosla

2021

Industrijski objekt Tosla

Rušitev večstanovanjske stavbe

2021

Rušitev večstanovanjske stavbe na Streliški poti 10 v Novi Gorici. Naročnik rušitve je Stanovanjski sklad Nova Gorica.

Tehnološka voda Kanalski Vrh

2021

Projekt obsega gradnjo vodohrana tehnološke vode, cevovoda med črpališčem in vodohranom in cevovoda med vodohranom in vasjo.

Skladiščni objekt ILMEST

2021

Skladiščni objekt ILMEST d.o.o.

Kanalizacija Dobravlje

2020

Izgradnjo kanalizacije in ureditev vodovoda po Dobravljah financira Občina Ajdovščina, izgradnjo hišnih priključkov pa KSD d.o.o.

Rekonstrukcija makadamske poti Trnovo

2020

Rekonstrukcija občinske makadamske poti "pri žagi" pri Trnovem in priključka na državno cesto Investitor: Mestna občina Nova Gorica

Rušitvena dela na Prešernovi ulici

2020

Porušena bo starejša stanovanjska hiša na Prešernovi ulici, naprej od Policije. Prostor bo po rušenju namenjen manjšemu parkirišču, namenjenemu kratkotrajnemu parkiranju.