Sončna elektrarna Hubelj

2020

Gradbena dela na sončni elektrarni Hubelj.

Pod železnico-3.faza

2020

Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Pod železnico - 3. faza.

Kanalizacija Podnanos

2020

Izgradnja kanalizacije Rožnik-Podnanos, investitor Občina Vipava.

Poslovni objekt Kovšca

2020

Gradbena dela in ureditev okolice za poslovni objekt Kovšca.

Kamnita zložba Čohi

2019

Sanacija ceste in zidu Čohi.

Kolesarska in peš pot

2019

Ureditev kolesarske in peš poti v Ajdovščini.

Pralnica za kolesa Pale

2019

Ureditev prostora za pranje koles v Palah.

Parkirišča za starim mlinom

2019

Sanacija parkirišč za starim mlinom v Ajdovščini.

Ulica Vena Pilona

2019

Umiritev prometa na ulici Vena Pilona v Ajdovščini.